Susigrąžinkite 25% išlaidų iš valstybės

Susigrąžinkite iki 25% išlaidų šildymo įrangos įrengimui

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) nuo liepos 11 d. priima paraiškas paramai gauti atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektams individualiuose namuose iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.

Padengiama iki 25 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, patirtų nuo 2014 sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Gali būti kompensuojamos tokios išlaidos, kaip šilumos siurblio įdiegimas, kolektoriaus įdiegimas, apskaitos priietaisai ir kita įranga, įskaitant akumuliacines talpas ir vandens šildytuvą. Taip pat — įrangos bei statybininių medžiagų transportavimo išlaidos.

Parama gali pasinaudoti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus arba jų įgalioti asmenys ir išlaidos yra patirtos praėjus ne mažiau kaip 5 metams po gyvenamojo namo statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Negali dalyvauti – jau kartą pasinaudoję tokia parama asmenys.

Bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 1,7 mln. Eur. Paraiškos priimamos nuo liepos 11 d. iki kol pakanka lėšų.

Savo pirkėjams padėsime užpildyti paraiškos formas!

Kreipkitės: vitalijus@oris.lt

Arba užpildykite užklausos formą:

  Užklausimas

  Oris.lt kviečia GYVENTOJUS PASINAUDOTI PARAMA ŠILDYMO ĮRANGOS KEITIMUI

  Tinkamos išlaidos

  • Karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos vamzdynų ir prietaisų (radiatorių, grindų šildymo ar kt.) keitimo ar pertvarkymo, stovų balansinių ventilių įrengimo, individualios šilumos apskaitos prietaisų ir termostatinių ventilių įrengimo;
  • Langų keitimo, balkonų ir lodžijų įstiklinimo;
  • Atitvarų (įskaitant duris jose) įrengimo, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;
  • Lauko ir tambūro durų bei vartų keitimo, kai gerinamos šilumines patalpų charakteristikas;
  • oro užtvarų įrengimas.
  • Stogo šiltinimo be dangos keitimo, stogo šiltinimo su dangos keitimu, stogo perdangos šiltinimo su stogo dangos keitimu ir kitos su stogo keitimu susijusios išlaidos;
  • Sienų ir perdangų, besiribojančių su išore, šiltinimo (išlaidos perdangų, besiribojančių su stogu, šiltinimui yra tinkamos finansuoti, jei nėra apšiltintas ar projektu nešiltinamas stogas);
  • Grindų šiltinimo virš rūsio ir grindų šiltinimo ant grunto;
  • Cokolio, pamatų šiltinimo;
  • Šilumogrąžos (rekuperacijos) įrenginių ir su tuo susijusių sistemų įrengimo ir su tuo susijusių sistemų įrengimo bei esamų vėdinimo sistemų pritaikymo šilumogrąžai;
  • Pastatų energinio sertifikavimo (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos sąnaudų sumažinimą);
  • Statybinių medžiagų, reikalingų projektui įgyvendinti, transportavimo išlaidos.
  Call Now ButtonSkambinti +370 654 01351