Akcija!

Samsung oras-vanduo trifazis split komplektas su R410a freonu (be tūrinio šildytuvo)

5,077.505,829.75

samsung

,,Samsung” – oro kondicionavimo ir vėdinimo įranga yra šiuolaikiška, modernaus dizaino, turinti naujausias technologijas, taupanti energiją, aprūpinta galinga filtravimo sistema, kuri padeda iš patalpos oro pašalinti nematomas dulkių daleles, bakterijas ir nemalonius kvapus.

Akcija! Lizingas tik 4% metinės palūkanos

Samsung oras-vanduo trifazio split komplekto techninė charakteristika

Išvalyti
Gauti papildomą nuolaidą
Produkto kodas: N/A Kategorijos: , Žymų: , Product ID: 17690

Aprašymas

Registruokitės nemokamai konsultacijai ir gaukite asmeninį pasiūlymą

3000 projektų
visoje Lietuvoje

Patraukli kaina
montavimo darbams

Padedame gauti
APVA paramą

Profilaktinė priežiūra
ir garantija

Kodėl verta rinktis Samsung šilumos siurblį?

,, Split” su trečio­sios šalies DHW baku. ,, EHS Split” R410A lauko įren­gi­nys yra prijun­g­ia­mas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (DHW) talpykla ir pate­n­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,,, Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir sukurti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­­rių šildymą.
Samsung_oras_vanduo_split_trifazis_oris_lt

Valdykite šilumos siurblį paprastai!

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

R32-oris

Šioje šilumos siurblių serijoje naudojamas R32 šaltnešis

R32 yra naujas šaltnešis, žymiai ekologiškesnis ir turintis tris kartus mažesnį GWP. Naujo šaltnešio dėka galima sumažinti jo kiekį sistemoje ir padidinti įrangos efektyvumą.

Dėl savo išskirtinių savybių R32 išsiskiria labai gerais energijos vartojimo efektyvumo rodikliais. Šaldymo potencialas 1,5 karto didesnis už R410A, o tai reiškia, kad pasiekti norimą temperatūrą reikia mažiau energijos ir mažesnio aušalo kiekio.

Produkto savybės

 • Opti­mi­zuo­tas našu­­mas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funk­cija opti­mi­zuo­jama remia­n­tis esama darbo tempe­ra­tūra.
 • Itin pati­ki­­mas. „EHS Split“ yra pato­­bu­li­nimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus venti­lia­to­rius ir reži­­mas „Silent“ užti­k­rina ramybę naktį, todėl sistema suku­ria idea­lias gyve­nimo sąly­gas.
 • Įren­gi­nys sude­ri­na­­mas su patalpų termos­ta­tais, saulės siurb­liais, dvikryp­čiais ir trikryp­čiais vožtu­vais ir atsa­r­gi­niais kati­lais.
 • Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano juti­k­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.

 

Gaukite pasiūlymą per 1 darbo dieną

Konsultacija su vienu geriausių inžinerijos specialistu Sauliumi Tamuleviciumi, kuris pats yra sukuręs lietuvišką šilumos siurblį oras-vanduo.
  Papildoma informacija

  Pasirinkite prekės modelį

  12,0kW AE160JNYDGH/EU-AE120JXEDGH/EU, 15,0kW AE160JNYDGH/EU-AE160JXEDGH/EU

  Gamintojas

  Samsung

  Call Now Button+37065401351