Samsung Nordic kasetinis oro kondicionierius, šilumos siurblys oras – oras


Sale!
 • Samsung Nordic kasetinis oro kondicionierius, šilumos siurblys oras - oras

Samsung Nordic kasetinis oro kondicionierius, šilumos siurblys oras – oras

1,600.00 1,469.00

Gamintojas: Samsung
Kilmės šalis: Pietu Korėja
Garantija: 2 Metai Inverter-Logo-daikin
Kompresoriaus tipas: Inverteris
Darbinė temperatūra: -25°C +50°C

 

Samsung Nordic kasetinis oro kondicionierius, šilumos siurblys oras – oras

Oras-oras šilu­mi­niai siurb­liai. Ši sistema nerei­ka­lauja daug vietos, todėl yra prak­tiška vieno ar kele­tos kamba­rių šildy­mui/šaldy­mui, butuose arba nedi­de­liuose namuose. Kadangi vidaus įren­gi­nys montuo­ja­mas arti lubų ar lubose, nėra radia­to­rių, nerei­kia planuoti kamba­rio išsi­dės­tymo pagal juos, atsi­randa dizaino lanks­tu­mas.

Oras-oras šilu­mos siurb­liai perduoda šilumą ar šaltį tiesio­giai patalpų orui tarsi kondi­cio­nie­riai. Inver­ter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunau­do­jant mini­ma­liai elekt­ros ener­gi­jos. Pagrin­di­niai skir­tu­mai tarp oras-oras šilu­mos siurb­lių ir oro kondi­cio­nie­rių – efek­ty­vu­mas ir darbi­nės tempe­ra­tū­ros. Paprasti kondi­cio­nie­riai dažnia­siai gali šildyti tik iki –15ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros, o esant neigia­mai tempe­ra­tū­rai ženkliai krenta jų efek­ty­vu­mas. Tuo tarpu, oras-oras šilu­mos siurb­liai gali puikiai ir efek­ty­viai šildyti net iki –30ºC, o jų pritai­ky­mas tokioms sąly­goms leidžia įran­gai tarnauti ilgiau.

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriau­siai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima derinti su viso­mis įpras­ti­nė­mis šildymo siste­mo­mis, taip suma­ži­nant šildymo kaštus, page­ri­nant patalpų orą ir užtik­ri­nant tinkamą patalpų mikrok­li­matą. Tai puikus pasi­rin­ki­mas taupiam ir grei­tam patalpų šildy­mui.

Šilu­mos siurb­lio oras-oras priva­lu­mai:

 • Nerei­kia įrengti atski­ros šildymo siste­mos, t.y., radia­to­rių ar šilto oro tiekimo kanalų.
 • Jūs gaunate tris funk­ci­jas vienoje siste­moje – patalpų šildymą žiemą, vėsi­nimą vasarą ir oro valymą.
 • Paly­gi­nus su kito­mis šildymo siste­mo­mis, inves­ti­cija nėra didelė ir ji grei­tai atsi­perka.
 • Oras-oras šilu­mos siurb­lius galima sumon­tuoti bet kokiame būste – tiek jau gyve­na­mame, tiek naujai stato­mame.
 • Išpu­čia­mas oro srau­tas suju­dina patal­pose esantį orą, šiek tiek jį pasau­sin­da­mas, taip užker­ta­mas kelias pelė­sio atsi­ra­di­mui ir/ar pliti­mui.

Kase­ti­niai oras-oras šilu­mos siurb­liai tinka patal­poms su paka­bi­na­mo­mis lubo­mis. Jie yra galin­gesni ir tinka dides­nės kvad­ra­tū­ros patal­poms vėsinti ar šildyti. Didžiau­sias kase­ti­nių oras-oras šilu­mos siurb­lių priva­lu­mas – oro tieki­mas kelio­mis kryp­ti­mis.
Šildymo režimu dirba net iki –25ºC lauko oro tempe­ra­tū­ros.

Techniniai Duomenys :

 • Kompresoriaus tipas Inverter.
 • Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) 2.6 (0.9~3.5).
 • Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) 3.4 (0.8~5.1).
 • Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) 7.90.
 • Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) 4.60.
 • Elektros sąnaudos budėjimo režime 0.8.
 • Oro srautas m3/min 10.5.
 • Triukšmo lygis vidinio bloko 25/32.
 • Triukšmo lygis išorinio bloko 49.
 • Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) 575x250x575.
 • Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) 790x548x285.
 • Temperatūrų intervalas -25 iki +50.
 • Šildo prie -25.
 • Svoris vidinio bloko kg 12.
 • Svoris išorinio bloko kg 35.
 • Šaltnešis R410a.
 • Maksimalus vamzdžių ilgis m 20.
 • Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė 1/4″ / 3/8″.
 • Energijos klasė A++.
 • FULL HD filtrai -.
 • Dulkių filtras +.
 • Alergenų filtras +.
 • Kvapų filtras +.
 • 3D oro srautas -.
 • Oro jonizatorius -.
 • Mikro plazminis jonizatorius (MPI) +.
 • Miego režimas +.
 • Auto režimas +.
 • Energijos taupymo režimas +.
 • Auto restart +.
 • Sidabro jonų antibakterinė danga -.
 • Taimeris/Laikmatis +.
 • Nuotolinio valdymo pultas +.
 • Vidinio bloko displėjus -.

Categories: , , .

Konsultacijos, užsakymai:
+370 654 01351   info@oris.lt
Gauti pasiūlymą

Šios prekės modeliai:

Modelis: Šaldymo galia, KW Šildymo galia, KW SEER / SCOP Energijos Klasė (SEER/SCOP) Kaina EUR  su PVM
AC026JNNCEH/EU-AC026JXSCEH/EU 2.6 (0.9~3.5) 3.4 (0.8~5.1)
7.90 / 4.60
A++ 1,600.00€
1,469.00€
AC035JNNCEH/EU-AC035JXSCEH/EU   3.5 (0.9~4.2) 4.3 (0.8~5.8) 7.60 / 4.50 A++ / A+ 1,690.00€
 1,549.00€
AC071JN4CEH/EU-AC071JXSCEH/EU   7.1 (1.7~8.5) 8.0 (3.0~11.0) 6.7 / 4.0 A++ / A+ 3,250.00€
2,990.00€
AC100JN4CEH/EU-AC100JXSCGH/EU   10.0 (2.2~12.0) 11.2 (3.3~17.0) 7.0 / 4.1 A++ / A+ 3,565.00€ 
3,279.00€
AC125JN4CEH/EU-AC125JXSCGH/EU.   12.5 (2.2~14.0) 14.0 (3.3~19.0) 3.21 / 3.71 A++ / A+ 3,775.00€
3,473.00€
Call Now ButtonSkambinti +370 654 01351