Parama / Kompensacija šilumos siurbliams 2021

Susigrąžinkite iki 50 % finansuoti tinkamų išlaidų šilumos siurblio įrengimui.

Prasideda naujas paramos teikimo seniems šildymo katilams pasikeisti. Teikti paraiškas bus galima visą mėnesį – nuo kovo 31 d. iki balandžio 30 d.

Parsisiųskite paraiškos pildymo instukciją

Turite klausimų, susisiekite +370 654 01351
PARSISIŲSTI INSRUKCIJĄ

Instrukciją atsiųsti:

3

Šilumos siurbliui oras–vanduo be integruoto boilerio.

2

Šilumos siurbliui oras–vanduo su integruotu boileriu.

1

Šilumos siurbliui žemė–vanduo/vanduo-vanduo be integruoto boilerio.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

 • Finansuojamos išlaidos apskaičiuojamos pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW), o ne pagal faktiškai patirtas išlaidas. Įkainio dydis priklauso nuo šildymo sprendimo tipo ir galios.
 • Šilumos siurblio oras – vanduo sezoninis naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms, turi būti ne mažesnis kaip 3,0.
 • Kompensacija apskaičiuojama šilumos siurblio vardinę galią „Prated“ (kW) dauginant iš įkainio. Finansuojama 50 % apskaičiuotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Tiksli kompensacinės išmokos suma patvirtinama pateikus paraišką APVA.

Paramą gali gauti žmonės, norintys senus biokuro katilus pasikeisti į naują 5 klasės biokuro katilą arba šilumos siurblį.

Kompensacijos šilumos siurbliui dydis

Oras-vanduo su integruotu boileriu Oras-vanduo be integruoto boilerio
3 kW 1655 € 1223 €
4 kW 2207 € 1630 €
5 kW 2759 € 2038 €
6 kW 3311 € 2446 €
7 kW 3863 € 2853 €
8 kW 2647 € 2134 €
9 kW 2978 € 2401 €
12 kW 3970 € 3202 €
13 kW 4301 € 3469 €
16 kW 4076 € 3416 €

Apie šilymos siurbių paramą 2021| D.U.K.

Produkto tipas Galia (kW) Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasisi įkainis
1 kW kaina be PVM, Eur 1 kW kai
na su PVM, Eur
1 2 3 4
Biokuro (granulinis) katila ≤ 15 203,17 245,84
> 15 ≤ 25 123,97 150,00
> 25 80,58 97,50
Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto
boilerio)
≤ 7 673,89 815,41
> 7 ≤ 13 441,09 533,72
> 13 352,9 427,01
Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 912,19 1103,75
> 7 ≤ 13 546,93 661,79
> 13 421,14 509,58
Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
(be integruoto boilerio)
≤ 7 886,06 1072,13
> 7 ≤ 13 540,35 653,82
> 13 335,37 405,80
Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
(su integruotu boileriu)
≤ 7 1201,24 1453,50
> 7 798,59 966,29
Produkto tipas Galia (kW) Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasisi įkainis
1 kW kaina be PVM, Eur 1 kW kai
na su PVM, Eur
1 2 3 4
Biokuro (granulinis) katila ≤ 15 203,17 245,84
> 15 ≤ 25 123,97 150,00
> 25 80,58 97,50
Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto
boilerio)
≤ 7 673,89 815,41
> 7 ≤ 13 441,09 533,72
> 13 352,9 427,01
Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 912,19 1103,75
> 7 ≤ 13 546,93 661,79
> 13 421,14 509,58
Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
(be integruoto boilerio)
≤ 7 886,06 1072,13
> 7 ≤ 13 540,35 653,82
> 13 335,37 405,80
Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
(su integruotu boileriu)
≤ 7 1201,24 1453,50
> 7 798,59 966,29

Be asmeninių duomenų, būtina pateikti šiuos duomenis/dokumentus:

 • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo.
 • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).
 • Seno katilo ir sistemos nuotraukos.
 • Jei keičiama krosnis, kuri šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, reikia pateikti sistemos nuotraukas.
 • Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčio nuo kvietimo fiziniams asmenims teikti Registracijos formas paskelbimo datos.

• Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos (t.y. nuo 2021 balandžio 30 d.).
• APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos (t.y. nuo 2021 balandžio 30 d.).
• Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopiją).

 • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
 • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
 • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
 • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
 • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

5* metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Kompensacijos šilumos siurbliui dydis

 • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
 • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
 • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
 • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
 • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

5* metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

 • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
 • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
 • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
 • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
 • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

5* metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Kas gali gauti APVA paramą?

Paramą gali gauti žmonės, norintys senus biokuro katilus pasikeisti į naują 5 klasės biokuro katilą arba šilumos siurblį.

Fiziniai asmenys, kurie turi gyvenamosios paskirties namą arba sodų paskirties pastatą, kurių statyba yra baigta ir užregistruota ne mažiau kaip prieš 5 metus (iki kvietimo teikti paraišką paramai gauti dienos).

Pastatas, kuris nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, ir jame yra įrengtas šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą tiekiantis kieto kuro katilas (šilumos gamybos įrenginys).

Jei vykdoma pastato rekonstrukcija, registracijos formą galite teikti ir paramą gauti tik tada, kuomet pastato baigtumas yra 100 %. Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

Kaip pasinaudoti parama įsirengiant šilumos siurblį?

Išsirinkti šilumos siurblį
Atsižvelgdami į namo šildymo sistemą, plotą ir savo poreikius, pasirinkite šilumos siurblį. Kilus klausimams, mielai patarsime.

Pateikti APVA paraišką
Nuo dabar iki pat balandžio 30 d. galite teikti paraišką. Per 30 dienų, pasibaigus kvietimui, APVA informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Kvietimai ir registracijos formos skelbiamos apvis.apva.lt

Įsirengti šilumos siurblį

Norint pasinaudoti kompensacija, šilumos siurblys turi būti sumontuotas tik po APVA kvietimo. Pateiksime visus paramai gauti reikalingus dokumentus.

Gauti iki 50 % kompensaciją
APVA nustatyto dydžio kompensaciją išmokės per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo.

Parsisiųskite paraiškos pildymo instukciją

Turite klausimų, susisiekite +370 654 01351
PARSISIŲSTI INSRUKCIJĄ

Instrukciją atsiųsti:

  Registruotis nemokamai konsultacijai

  Call Now ButtonSkambinti +370 654 01351