Įsigyk dabar – mokėk vėliau

Šilumos Siurbliai

Nuo spalio 3 d. neprijungtų prie centrinio šildymo sistemos daugiabučių namų gyventojai ir individualių gyvenamųjų namų savininkai, norintys pasikeisti iškastiniu kuru kūrenamus katilus į netaršius šildymo įrenginius, galės teikti paraiškas paramai gauti.

Iki kada galima bus teikti paraiškas?

Kai bus paskelbta prašymų teikimų pradžia.

Kas gali gauti APVA paramą, keičiant iškastinį kurą naudojantį katilą?

 • Kreiptis dėl dalinės išlaidų kompensacijos gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai, išskyrus sodo namų savininkus.
 • Būtina sąlyga – savininkas yra fizinis asmuo, o namo statyba turi būti baigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne anksčiau, kaip prieš 5 metus. Taip pat pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.).

Kas gali gauti APVA paramą, keičiant biomasės kurą naudojantį katilą?

 • Gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai ir sodo namų savininkai.
 • Turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Kam skiriama APVA parama šildymo katilo keitimui?

Jei keičiate iškastinį kurą naudojantį katilą, parama skiriama šilumos siurbliams oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo. Jei keičiate biomasės kurą naudojantį kurą: oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo.

Kiek šia parama skiriama lėšų?

Maksimali paramos suma pareiškėjui siekia 14,5 tūkst. eurų, vidutiniškai ji sudaro 2,7 tūkst. eurų. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal aplinkos ministro įsakyme nustatytus fiksuotus dydžius.

Kaip gauti APVA paramą šildymo katilo keitimui?

Procesas susideda iš trijų esminių žingsnių.

 1. Pirmiausia, reikia pateikti paraišką APVA dėl paramos keičiant seną šildymo katilą į naują įrenginį.
 2. Sulaukus teigiamo sprendimo, reikia įsirengti paraiškoje nurodytą naują šildymo įrangą ne vėliau, kaip per 9 mėnesių laikotarpį.
 3. Ir paskutinis žingsnis – pateikti prašymą APVA kompensuoti išlaidas, pateikiant su dokumentų kopijomis, kurios pagrindžia informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę arba iškastinį kurą naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams.

Saulės elektrinės

Svajojate apie nuosavą saulės elektrinę? Dabar puiki proga tam pasiruošti!

SVARBU: YRA PASKELBTA APVA PARAMA

Priemonė: Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (naujai įrengiama saulės elektrinė)

Paraiškos priimamos nuo : 2023-04-28 12:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-10-27 15:45

Kompensacinė išmoka: iki 3230 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 39,6 mil. Eur.

Galimi pareiškėjai

Dotacija skiriama fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

 

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.

 

Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita – faktūra, patvirtinanti nurodytos įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, o remiamos įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo dienos.

 

Dotacija apskaičiuojama

 

Dotacija apskaičiuojama padauginus įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) iš planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 kW.

 

SVARBU! Paraiškoje reikėtų nurodyti ne didesnį prašomą saulės elektrinės galingumą nei leidžiama pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas.

 

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

 

Pareiškėjas turi įsirengti žemiau išvardytuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

 

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

1. Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Kas gali gauti paramą saulės elektrinės įsirengimui?

 • Buto daugiabutyje savininkai, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties butą.
 • Individualių gyvenamųjų namų savininkai, fiziniai asmenys, kurie teisės pagrindais, pvz. nuosavybės teise, nuoma, pripažinti kaip pastato ar žemės sklypo savininkais, o sutartis galioja ne mažiau nei 6 m.
 • Sodo namo savininkai, nuosavybės teise valdantys sodų paskirties pastatą, kuris yra įregistruotas Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre.

APVA parama

Kaip individualių namų savininkams susigrąžinti iki 50% keičiant senus šilumos įrenginius?

Jūsų namas turi atitikti tris pagrindinius kriterijus. Visų pirma, namo statyba turi būti baigta ne anksčiau, kaip prieš 5 metus. Antra sąlyga – pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.).

Paramos gavimo žingsniai:

 1. APVA jau paskelbė kvietimą, todėl užpildykite paraišką čia:
  https://apvis.apva.lt portale.
 2. Pasirašyti su mumis įrangos pirkimo ir įrengimo sutartį.
 3. Atlikus darbus, paruošime visus reikiamus dokumentus darbų pridavimui.
 4. Priduoti mūsų paruoštus dokumentus APVA’i.
 5. Laukti išmokos, kuri išmokama po atliktų darbų.

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mūsų vadybininkais.

Kaip gauti APVA paramą įsirengiant saulės elektrinę?

Jums tereikia atlikti kelis paprastus žingsnius:

 1. Įsivertinkite saulės elektrinės technines prijungimo galimybes ir elektros vartojimo poreikį, padėsime atsakyti į visus klausimus.
 2. Vėliau, pateikite paraišką https://apvis.apva.lt portale.
 3. Gavus patvirtinimą – informuoti apie tai mus.
 4. Mes atliekame montavimo darbus ir paruošiame visus reikiamus dokumentus darbų pridavimui.
 5. Pateikti mūsų paruoštus dokumentus APVA’i.
 6. Įdiegti saulės elektrinę ir APVA pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą  ne vėliau kaip per 9 mėnesius.
 7. Laukti išmokos, kuri išmokama po atliktų darbų.

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mūsų vadybininkais.

Gauti nemokamą konsultaciją