fbpx
ORIS.LT LOGO
Apva parama logotipas

Apva parama

Registruokis NEMOKAMAI konsultacijai telefonu ir atgauk -50%
Paramos privatiems asmenims
Katilų keitimo parama LEA parama
Tinkamos finansuoti išlaidos
SVARBU: gyventojai negalės gauti paramos, jeigu neefektyvus ar taršus katilas bus pakeistas iki projektų finansavimo sąlygų aprašo įsigaliojimo dienos, t. y. jei iki tos dienos namų ūkiui (gyventojui) bus išrašyta PVM sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo/ įrengimo perdavimo-priėmimo aktas. Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: katilų keitimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik jei: jos bus patirtos nuo projektų finansavimo sąlygų aprašo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2023-07-26;
Katilų keitimo parama
LEA parama šilumos siurbliams 2023.10.05
Parama, paraiškų pateikimo terminai
„Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tinklų“. Jei laukėte APVA kvietimų katilų keitimui, tai apsidžiaugsite išgirdę, kad jau rudenį bus paskelbta Lietuvos energetikos agentūros parama katilų keitimui, kurios metus galėsite neefektyvius katilus pasikeisti į modernius, ekonomiškus šilumos siurblius oras-vanduo, žemė-vanduo / vanduo-vanduo.  Skirta 14 milijonų. Iki kada galima bus teikti paraiškas? VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) kvietimus gyventojams teikti paraiškas kompensacijai gauti paskelbta 2023 m.spalio 5.  Paraišką pildyti čia:PARAMA LEA

Planuojama, kad patirtos išlaidos, susijusios su neefektyvaus ar taršaus katilo pakeitimu, bus apmokamos naudojant fiksuotus įkainius, nustatytus remiantis Europos socialinio fondo agentūros atliktu tyrimu. Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidos bus apskaičiuojamos taip: paimamas fiksuotasis vieneto įkainis už 1 kW galios (dauginant jį iš konkretaus įrenginio, kurio galia nurodyta techniniame pase).

Gera žinia: Oris.lt turi daug patirties ir padeda gauti paramą ir sutvarko reikiamus dokumentus.

APVA parama saulės elektrinėms 2023
Galimi pareiškėjai
Dotacija skiriama fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.
Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija
Pareiškėjas turi įsirengti žemiau išvardytuose punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai: Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

APVA parama saulės elektrinėms 2023

SVARBU: YRA PASKELBTA APVA PARAMA

Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (naujai įrengiama saulės elektrinė)

Paraiškos priimamos nuo : 2023-04-28 12:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-10-27 15:45

Kompensacinė išmoka: iki 3230 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 39,6 mil. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.

Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita – faktūra, patvirtinanti nurodytos įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, o remiamos įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo dienos.

Dotacija apskaičiuojama

Dotacija apskaičiuojama padauginus įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) iš planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 kW.

SVARBU! Paraiškoje reikėtų nurodyti ne didesnį prašomą saulės elektrinės galingumą nei leidžiama pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas.

Kas gali gauti paramą saulės elektrinės įsirengimui?

 • Buto daugiabutyje savininkai, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties butą.
 • Individualių gyvenamųjų namų savininkai, fiziniai asmenys, kurie teisės pagrindais, pvz. nuosavybės teise, nuoma, pripažinti kaip pastato ar žemės sklypo savininkais, o sutartis galioja ne mažiau nei 6 m.
 • Sodo namo savininkai, nuosavybės teise valdantys sodų paskirties pastatą, kuris yra įregistruotas Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre.
Paramos įmonėms
saulės elektrinės, saulės elektrinės verslui, saulės elektrinių verslui parama
Paramos tikslas
Jungtinio projekto tikslas: skatinti gamintojus investuoti į atsinaujinančių energetikos išteklių (AEI), saulės energijos gamybos pajėgumų sausumoje, plėtrą.
Remiama veikla:  saulės elektrinių iki 500 kW (mažos galios saulės elektrinės) įrengimas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-03-09–2025-03-31.
Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu.
Kreipkitės į ORIS.LT komandą ir mūsų profesionalūs specialistai Jums patars bei padės parengti ir pateikti reikalingus dokumentus, kad gautumėte paramą saulės elektrinių sausumoje įsirengimui

Parama verslo saulės elektrinėms 2023

Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje
Projektas “Investicinė parama saulės elektrinėms sausumos” yra bendra iniciatyva, skirta padėti Lietuvai pasiekti strategiuose dokumentuose nustatytą tikslą – didinti atsinaujinančių energetikos išteklių (AEI) proporciją bendroje galutinėje energijos suvartojimo struktūroje.
Jungtinį projektą įgyvendina Lietuvos energetikos agentūra, kuri 2023-06-22 paskelbė kvietimą teikti paraiškas jungtinio projekto pareiškėjams (tikslinėms grupėms). 
Informuojame pareiškėjus
Saulės elektrinių įrengimo išlaidos bus laikomos priimtinomis finansavimui tik tada, jei 1) jos atsiranda po paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai ir 2) paraiška bus vertinama kaip finansavimui tinkama remiantis kvietime pateikti paraiškas nurodytais atrankos kriterijais bei konkursinėmis sąlygomis. Projekto biudžetas: 67 000 000,00 EUR. Projekto tikslinės grupės:
 • labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ) kurios yra registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo datos;
 • ūkininkai,kurie atitinka LMMĮ statusą ir kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
 • piliečių energetikos bendrijos.
Parengėme preliminarius Lietuvos energetikos agentūros (LEA) paramos įkainius šilumos siurbliams:
Šilumos siurbliai oras-vanduo Lietuvos energetikos agentūros (LEA) parama 2023 katilų keitimui

Produktas

Galia, kW

Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis

Šilumos siurblio kaina su PVM, Eur

Paramos suma -50%, Eur

Šilumos siurblys oras-vanduo (be integruoto boilerio) 

1 kW šilumos siurblio parama

903,49

451,75

2 kW šilumos siurblio parama

1806,99

903,50

3 kW šilumos siurblio parama

2710.48

1355,24

4 kW šilumos siurblio parama

3613,98

1806,99

5 kW šilumos siurblio parama

4517,47

2258,74

6 kW šilumos siurblio parama

5420,97

2710,49

7 kW šilumos siurblio parama

6324,46

3162,23

8 kW šilumos siurblio parama

4731,00

2365,5

9 kW šilumos siurblio parama

5322,38

2661,19

10 kW šilumos siurblio parama

5913,75

2956,89

11 kW šilumos siurblio parama

6505,13

3252,67

12 kW šilumos siurblio parama

7096,50

3548,25

13 kW šilumos siurblio parama

7687,88

3843,94

14 kW šilumos siurblio parama

6624,05

3312,03

15 kW šilumos siurblio parama

7097,19

3548,6

16 kW šilumos siurblio parama

7570,34

3785,17

17 kW šilumos siurblio parama

8043,49

4021,75

18 kW šilumos siurblio parama

8516,63

4258,32

19 kW šilumos siurblio parama

8989,78

4494,89

20 kW šilumos siurblio parama

9462,93

4731,47

Produktas

Galia, kW

Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis

Šilumos siurblio kaina su PVM, Eur

Paramos suma -50% , Eur

Šilumos siurblys oras-vanduo (su integruotu boileriu)

1 kW šilumos siurblio parama

1222,98

611,49

2 kW šilumos siurblio parama

2445,97

1222,9

3 kW šilumos siurblio parama

3668,95

1834,48

4 kW šilumos siurblio parama

4891,93

2445,97

5 kW šilumos siurblio parama

6114,92

3057,46

6 kW šilumos siurblio parama

7337,90

3668,95

7 kW šilumos siurblio parama

8560,88

4280,44

8 kW šilumos siurblio parama

5866,18

2933,09

9 kW šilumos siurblio parama

6599,45

3299,725

10 kW šilumos siurblio parama

7332,72

3666,36

11 kW šilumos siurblio parama

8065,99

4033

12 kW šilumos siurblio parama

8799,27

4399,64

13 kW šilumos siurblio parama

9532,54

4766,27

14 kW šilumos siurblio parama 

7904,71

3952,36

15 kW šilumos siurblio parama

8469,33

4234,67

16 kW šilumos siurblio parama

9033,96

4516,98

17 kW šilumos siurblio parama

9598,58

4799,29

18 kW šilumos siurblio parama

10 163,20

5081,6

19 kW šilumos siurblio parama

10 727,82

5363,91

20 kW šilumos siurblio parama

11 292,45

5646,23

Šilumos siurbliai žemė-vanduo / vanduo-vanduo Lietuvos energetikos agentūros (LEA) parama

Produktas

Galia, kW

Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis

Kaina su PVM, Eur

Paramos suma -50% , Eur

Šilumos siurblys žemė-vanduo/ vanduo-vanduo (be integruoto boilerio)

1 kW šilumos siurblio parama

1187,95

593,98

2 kW šilumos siurblio parama

2375,91

1187,96

3 kW šilumos siurblio parama

3563,86

1781,93

4 kW šilumos siurblio parama

4751,82

2375,91

5 kW šilumos siurblio parama

5939,77

2969,89

6 kW šilumos siurblio parama

7127,72

3563,86

7 kW šilumos siurblio parama

8315,68

4157,84

8 kW šilumos siurblio parama

5795,61

2897,81

9 kW šilumos siurblio parama

6520,06

3260,03

10 kW šilumos siurblio parama

7244,51

3622,26

11 kW šilumos siurblio parama

7968,96

3984,48

12 kW šilumos siurblio parama

8694,62

4347,31

13 kW šilumos siurblio parama

9417,87

4708,94

14 kW šilumos siurblio parama

6294,90

3147,45

15 kW šilumos siurblio parama

6744,54

3372,27

16 kW šilumos siurblio parama

7194,18

3597,09

17 kW šilumos siurblio parama

7643,81

3821,91

18 kW šilumos siurblio parama

8093,45

4046,73

19 kW šilumos siurblio parama

8543,08

4271,54

20 kW šilumos siurblio parama

8992,72

4496,36

Produktas

Galia, kW

Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis

Kaina su PVM, Eur

Paramos suma -50% , Eur

Šilumos siurblys žemė-vanduo/ vanduo-vanduo ( su integruotu boileriu )

1 kW šilumos siurblio parama

1610,51

805,26

2 kW šilumos siurblio parama

3221,02

1610,51

3 kW šilumos siurblio parama

4831,53

2415,77

4 kW šilumos siurblio parama

6442,04

3221,02

5 kW šilumos siurblio parama

8052,55

4026,28

6 kW šilumos siurblio parama

9663,06

4831,53

7 kW šilumos siurblio parama

11 273,57

5636,79

8 kW šilumos siurblio parama

8565,44

4282,72

9 kW šilumos siurblio parama

9636,13

4818,07

10 kW šilumos siurblio parama 

10 706,81

5353,41

11 kW šilumos siurblio parama

11 777,49

5888,75

12 kW šilumos siurblio parama

12 848,17

6424,09

13 kW šilumos siurblio parama

13 918,85

6959,43

14 kW šilumos siurblio parama

14 989,53

7494,77

15 kW šilumos siurblio parama

16 060,21

8030,11

16 kW šilumos siurblio parama

17 130,89

8565,45

17 kW šilumos siurblio parama

18 201,57

9100,79

18 kW šilumos siurblio parama

19 272,25

9636,13

19 kW šilumos siurblio parama

20 342,93

10 171,47

20 kW šilumos siurblio parama

21 413,61

10 706,81

APVA parama šilumos siurbliams

Kiekvienais metais buna kelis kartus per metus APVA paramos kvietimas kieto kuro katilų keitimui ir išastinio kuro katilams pakeisti.

Šiuo metu aktyvių APVA parama 2023 katilų keitimui paraiškų nėra, tačiau parašykite mums savo e-mail ir męs Jus pirmus informuosime apie aktyvias paramas ir galėsite sutaupyti net iki -50% šilumos siurblio kainos!

Iki kada galima bus teikti paraiškas?

Kai bus paskelbta prašymų teikimų pradžia.

Kas gali gauti APVA paramą, keičiant iškastinį kurą naudojantį katilą?

 • Kreiptis dėl dalinės išlaidų kompensacijos gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai, išskyrus sodo namų savininkus.
 • Būtina sąlyga – savininkas yra fizinis asmuo, o namo statyba turi būti baigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne anksčiau, kaip prieš 5 metus. Taip pat pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.).

Kas gali gauti APVA paramą, keičiant biomasės kurą naudojantį katilą?

 • Gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai ir sodo namų savininkai.
 • Turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Kam skiriama APVA parama šildymo katilo keitimui?

Jei keičiate iškastinį kurą naudojantį katilą, parama skiriama šilumos siurbliams oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo. Jei keičiate biomasės kurą naudojantį kurą: oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo.

Kiek šia parama skiriama lėšų?

Maksimali paramos suma pareiškėjui siekia 14,5 tūkst. eurų, vidutiniškai ji sudaro 2,7 tūkst. eurų. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal aplinkos ministro įsakyme nustatytus fiksuotus dydžius.

Kaip gauti APVA paramą šildymo katilo keitimui?

Procesas susideda iš trijų esminių žingsnių.

 1. Pirmiausia, reikia pateikti paraišką APVA dėl paramos keičiant seną šildymo katilą į naują įrenginį.
 2. Sulaukus teigiamo sprendimo, reikia įsirengti paraiškoje nurodytą naują šildymo įrangą ne vėliau, kaip per 9 mėnesių laikotarpį.
 3. Ir paskutinis žingsnis – pateikti prašymą APVA kompensuoti išlaidas, pateikiant su dokumentų kopijomis, kurios pagrindžia informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę arba iškastinį kurą naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams.
APVA parama Saulės elektrinės
Svajojate apie nuosavą saulės elektrinę? Dabar puiki proga tam pasiruošti! SVARBU: YRA PASKELBTA APVA PARAMA
Priemonė: Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (naujai įrengiama saulės elektrinė)
Paraiškos priimamos nuo : 2023-04-28 12:00 Paraiškos priimamos iki: 2023-10-27 15:45
Kompensacinė išmoka: iki 3230 Eur. Kvietimui numatytas finansavimas: 39,6 mil. Eur.

Galimi pareiškėjai

Dotacija skiriama fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.

Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita – faktūra, patvirtinanti nurodytos įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, o remiamos įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo dienos.

Dotacija apskaičiuojama

Dotacija apskaičiuojama padauginus įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) iš planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 kW.

SVARBU! Paraiškoje reikėtų nurodyti ne didesnį prašomą saulės elektrinės galingumą nei leidžiama pagal AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Pareiškėjas turi įsirengti žemiau išvardytuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

1. Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Kas gali gauti paramą saulės elektrinės įsirengimui?

 • Buto daugiabutyje savininkai, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties butą.
 • Individualių gyvenamųjų namų savininkai, fiziniai asmenys, kurie teisės pagrindais, pvz. nuosavybės teise, nuoma, pripažinti kaip pastato ar žemės sklypo savininkais, o sutartis galioja ne mažiau nei 6 m.
 • Sodo namo savininkai, nuosavybės teise valdantys sodų paskirties pastatą, kuris yra įregistruotas Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre.
Šilumos siurblių APVA parama

APVA parama šilumos siurbliams 2022

Kiekvienais metais buna kelis kartus per metus APVA paramos kvietimas kieto kuro katilų keitimui ir išastinio kuro katilams pakeisti.

Šiuo metu aktyvių APVA parama 2023 katilų keitimui paraiškų nėra, tačiau parašykite mums savo e-mail ir męs Jus pirmus informuosime apie aktyvias paramas ir galėsite sutaupyti net iki -50% šilumos siurblio kainos!

Kiek šia parama skiriama lėšų?

Maksimali paramos suma pareiškėjui siekia 14,5 tūkst. eurų, vidutiniškai ji sudaro 2,7 tūkst. eurų. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal aplinkos ministro įsakyme nustatytus fiksuotus dydžius.

Iki kada galima bus teikti paraiškas?

Kai bus paskelbta prašymų teikimų pradžia.

 • Kreiptis dėl dalinės išlaidų kompensacijos gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai, išskyrus sodo namų savininkus.
 • Būtina sąlyga – savininkas yra fizinis asmuo, o namo statyba turi būti baigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne anksčiau, kaip prieš 5 metus. Taip pat pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.).
 • Gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai ir sodo namų savininkai.
 • Turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Jei keičiate iškastinį kurą naudojantį katilą, parama skiriama šilumos siurbliams oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo. Jei keičiate biomasės kurą naudojantį kurą: oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo.

Procesas susideda iš trijų esminių žingsnių.

 1. Pirmiausia, reikia pateikti paraišką APVA dėl paramos keičiant seną šildymo katilą į naują įrenginį.
 2. Sulaukus teigiamo sprendimo, reikia įsirengti paraiškoje nurodytą naują šildymo įrangą ne vėliau, kaip per 9 mėnesių laikotarpį.
 3. Ir paskutinis žingsnis – pateikti prašymą APVA kompensuoti išlaidas, pateikiant su dokumentų kopijomis, kurios pagrindžia informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę arba iškastinį kurą naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams
APVA parama

Kaip individualių namų savininkams susigrąžinti iki 50% keičiant senus šilumos įrenginius?

Jūsų namas turi atitikti tris pagrindinius kriterijus. Visų pirma, namo statyba turi būti baigta ne anksčiau, kaip prieš 5 metus. Antra sąlyga – pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.).

Paramos gavimo žingsniai:

 1. APVA jau paskelbė kvietimą, todėl užpildykite paraišką čia:
  https://apvis.apva.lt portale.
 2. Pasirašyti su mumis įrangos pirkimo ir įrengimo sutartį.
 3. Atlikus darbus, paruošime visus reikiamus dokumentus darbų pridavimui.
 4. Priduoti mūsų paruoštus dokumentus APVA’i.
 5. Laukti išmokos, kuri išmokama po atliktų darbų.

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mūsų vadybininkais.

Apva parama 50%
Kaip gauti APVA paramą įsirengiant saulės elektrinę?
Kaip gauti APVA paramą įsirengiant saulės elektrinę?

Jums tereikia atlikti kelis paprastus žingsnius:

 1. Įsivertinkite saulės elektrinės technines prijungimo galimybes ir elektros vartojimo poreikį, padėsime atsakyti į visus klausimus.
 2. Vėliau, pateikite paraišką https://apvis.apva.lt portale.
 3. Gavus patvirtinimą – informuoti apie tai mus.
 4. Mes atliekame montavimo darbus ir paruošiame visus reikiamus dokumentus darbų pridavimui.
 5. Pateikti mūsų paruoštus dokumentus APVA’i.
 6. Įdiegti saulės elektrinę ir APVA pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą  ne vėliau kaip per 9 mėnesius.
 7. Laukti išmokos, kuri išmokama po atliktų darbų.

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mūsų vadybininkais.

Šilumos siurbliai bei saulės elektrinės – vieni iš tų įrenginių, kurie itin gali pakeisti jūsų kasdienybę. Ne paslaptis, kad visi mes siekiame gyventi patogiai, saugiai ir turėti galimybę patenkinti savo kasdienius poreikius bei lūkesčius.

Kaip mūsų kasdienybę gali pakeisti šilumos siurblys?
• galimybė apšildyti patalpas bei susikurti palankų mikroklimatą jose;
• galimybė turėti karšto vandens;
• galimybė išvengti kietojo kurto pirkimo bei jo paruošimo, sandėliavimo;
• patalpos apšildomos per trumpą laiką;
• išvengiama taršos, tausojama aplinka.

Kaip mūsų gyvenimą gali pakeisti saulės elektrinė?
• galimybė naudotis elektros energija, kada tik reikia;
• saulės energija – atsinaujinantis šaltinis;
• galimybė sumažinti išlaidas, skirtas elektros energijai;
• galimybė nebūti priklausomiems nuo elektros energijos;
• galimybė tausoti aplinką, mažinti taršą.

Taigi, kaip matyti, tiek šilumos siurblys, tiek saulės elektrinė, yra tie įrenginiai, kurie gerokai gali pagerinti mūsų gyvenimo kokybę: turėti galimybę naudotis elektros energija, tačiau nebūti priklausomiems nuo elektros energijos tiekėjų. Tačiau ir tai – dar ne viskas: šie įrenginiai taip pat yra puikus pasirinkimas tuo atveju, jeigu jūsų tikslas – sumažinti išlaidas už elektros energiją bei tausoti savo fizines jėgas. Na, ir, žinoma, tokie įrenginiai, kaip šilumos siurblys ar saulės elektrinė taip pat leidžia tausoti aplinką bei mažinti taršą. Svarbu akcentuoti ir tai, kad šie įrenginiai ne tik gali užtikrinti kokybiškesnę kasdienybę, bet ir taip pat jais yra ypač paprasta naudotis, jie nereikalauja daug priežiūros. Taigi, tikrai netrūksta priežasčių, kodėl verta įsigyti šiuos įrenginius. Tačiau taip pat nesunku pastebėti, kad šie pirkiniai pareikalautų ir tam tikrų išlaidų ir ne visi norintieji juos įsigyti, galėtų skirti reikiamą sumą. Tačiau yra ir gerų žinių – visų pirma, nereikia pamiršti, kad tiek šilumos siurbliai, tiek saulės elektrinė gali būti įsigyjamos akcijos metu, todėl turėsite galimybę mokėti mažiau nei įprasta. Tačiau taip pat nereikia pamiršti ir dar vienos galimybės, Tai – APVA parama saulės elektrinėms ir APVA parama šilumos siurbliams.

APVA parama saulės elektrinėms

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra viena iš pagrindinių institucijų Lietuvoje, kuri teikia finansinę paramą saulės elektrinėms įrengti. Ši agentūra per pastaruosius metus intensyviai veikia skatindama atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą šalyje, o saulės elektrinės yra vienas iš prioritetinių sektorių.

 

APVA parama saulės elektrinėms

APVA parama saulės elektrinėms turi keletą esminių privalumų ir tikslų:

 1. Paramos dydis ir prieinamumas. APVA teikia iš dalies subsidijuojamą finansavimą saulės elektrinės projektams. Tai reiškia, kad fiziniai ar juridiniai asmenys gali gauti finansavimą už mažesnę kainą, nei ji kainuotų rinkoje.

 2. Skatinimas naudotis atsinaujinančia energija. Parama yra skirta skatinti saulės energijos naudojimą, siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, sumažinti priklausomybę nuo importuojamos energijos ir kurti tvarią energetinę ateitį.

 3. Techninė pagalba ir konsultacijos. APVA ne tik teikia finansinę paramą, bet ir organizuoja seminarus, mokymus bei teikia konsultacijas dėl saulės elektrinės įrengimo ir eksploatacijos.

4. Paramos gavimo procesas. Norint gauti APVA paramą, reikia teikti paraišką, kurioje nurodomos techninės ir ekonominės saulės elektrinės detalės. Paraiškos yra vertinamos pagal iš anksto nustatytus kriterijus, ir jei projektas atitinka visus reikalavimus, jis gali būti patvirtintas paramai.

5. Tvarumo ir inovacijų skatinimas. Per APVA finansavimą, skatinamos naujausios saulės energetikos technologijos, dėl kurių saulės elektrinės tampa dar efektyvesnės ir produktyvesnės.

Saulės elektrinės yra ne tik ekologiškas, bet ir ekonomiškai naudingas sprendimas. Dėl APVA paramos, daugelis namų ūkių ir verslo subjektų Lietuvoje dabar gali lengviau investuoti į saulės elektrines, mėgautis sumažėjusiomis elektros sąnaudomis ir prisidėti prie šalies tvarumo tikslų įgyvendinimo.

APVA saulės elektrinių parama
APVIS APVA

Investuoti į saulės elektrinę Lietuvoje tampa vis lengviau, dėka institucijų, programų, tokių kaip Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), ir paraiškos pildymo, pateikimo sistemų (APVIS). Šios institucijos, programos yra gyvybiškai svarbios siekiant tvarios energetikos tikslų.

APVIS tai yra aplinkos projektų valdymo informacinė sistema, o APVA yra agentūra, atsakinga už aplinkosauginių projektų administavimą ir finansavimą, įskaitant paramą saulės elektrinėms. APVA ir APVIS veikia glaudžiai kartu, siekdami skatinti tvarų energetikos vystymąsi.

APVIS saulės elektrinės

APVIS saulės elektrinės yra gyvybiškai svarbios Lietuvos ekonomikai ir aplinkai. Per APVA programą skatinamos investicijos į saulės elektrinių technologijas, siekiant didinti atsinaujinančios energijos dalį šalyje. Ši parama apima ir techninę, ir finansinę pagalbą, kas leidžia privatiems asmenims ir verslo subjektams lengviau įgyvendinti saulės elektrinės projektus.

APVIS paraiška

APVIS paraiška yra vienas iš svarbiausių etapų norint gauti paramą. Paraiškos pateikimas reikalauja išsamios informacijos apie projektą, įskaitant techninius duomenis, finansinius skaičiavimus ir aplinkosauginę naudą. Paraiškos vertinimas atliekamas remiantis daugeliu kriterijų, todėl svarbu, kad paraiška būtų kuo kokybiškesnė ir geriau atitiktų APVIS programos reikalavimus.

APVA APVIS paraiškos yra griežtai vertinamos. APVA yra atsakinga už visą procesą nuo paraiškos priėmimo iki lėšų skyrimo. Jos atstovai tikrina paraiškas ir įvertina, kaip projektai atitinka programos tikslus ir reikalavimus. Po to, kai paraiška patvirtinama, APVA pereina prie lėšų skyrimo etapo.

APVIS parama saulės elektrinėms

APVIS parama saulės elektrinėms yra pagrindinis mechanizmas, skatinantis saulės energetikos sektoriaus plėtrą Lietuvoje. Parama leidžia sumažinti saulės elektrinės įrengimo ir eksploatacijos išlaidas, kas padeda skatinti privačius asmenis ir verslo subjektus investuoti į šią technologiją. Tai padeda paspartinti saulės elektrinių plėtrą ir prisideda prie atsinaujinančios energijos tikslų įgyvendinimo.

Taigi, APVIS ir APVA yra du svarbūs komponentai, padedantys skatinti saulės elektrinės sektoriaus augimą Lietuvoje. Jie padeda privačiai asmenims ir verslo subjektams lengviau pereiti prie atsinaujinančios energijos ir prisideda prie tvarios energetikos vystymosi šalyje.

Keisk seną katilą į naują šilumos siurblį su LEA parama!

Tvarios energetikos skatinimas Oras Vanduo
Tvarios energetikos skatinimas: 50% parama šilumos siurblių įrengimui
Šiuolaikiniam visuomenės vystymuisi būtina siekti tvarios ir ekologiškos energetikos. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) kartu su Europos socialinio fondo (ESF) parama įgyvendina inovatyvią programą, skirtą skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti aplinkos taršą. Šį rudenį LEA skelbs kvietimus gyventojams (namų ūkiams) teikti paraiškas dalyvauti paramos programoje, kuri finansuos iki 50% šilumos siurblių įrengimo kainos. LEA parama yra vykdoma siekiant skatinti žmones pereiti nuo neefektyvių ir aplinką teršančių šilumos gamybos būdų, tokio kaip naudojant nekokybiškus katilus, prie aplinkai draugiškų ir efektyvių šilumos siurblų sistemų. Šilumos siurbliai yra atsinaujinanti energijos technologija, kuri iš aplinkos išgauna šilumą ir ją panaudoja šildymui ar šilumos gamybai. LEA parama teikiama, kad padėti žmonėms investuoti į šilumos siurblius. Tai ne tik padeda mažinti namų šilumos sąnaudas, bet ir prisideda prie aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo.
Šilumos siurblių pranašumai:
Šilumos siurbliai yra modernios, ekologiškos ir efektyvios šilumos gamybos technologijos. Jie veikia išnaudodami atsinaujinančią energiją iš aplinkos šaltinių, pvz., orą, žemę ar vandenį. Tai leidžia sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir biomasės, mažinant CO2 ir kitų kenksmingų dujų emisijas.
Finansinė parama:
Ši nauja programa suteiks unikalią galimybę gyventojams, kurie yra individualių namų savininkai ir neturi prieigos prie centralizuotų šilumos tinklų, pereiti prie aplinkai draugiškesnių šilumos siurblių. LEA paramos programa finansuos iki 50% šilumos siurblių įrengimo išlaidų. Tai padės žmonėms sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir pasirinkti švaresnę ir ekologiškesnę šildymo alternatyvą.
APVA šilumos siurbliai
Kodėl verta keisti senus šildymo katilus į naujus šilumos siurblius oras-vanduo
Kodėl verta keisti senus šildymo katilus į naujus šilumos siurblius oras-vanduo?
Štai kelios svarbios priežastys:
 1. Energetinis efektyvumas: Šilumos siurbliai oras-vanduo veikia išnaudodami aplinkoa ore esančią šilumą. Jie gali suteikti daugiau energijos, nei patys sunaudoja elektros energijos pavidalu, todėl yra žymiai efektyvesni nei tradiciniai katilai, kurie degina kurą, kad sukurtų šilumą.
 2. Aplinkos apsauga: Nauji šilumos siurbliai mažina iškastinio kuro ir biomasės deginimo poreikį, todėl sumažėja kenksmingų dujų ir CO2 emisijos, prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo ir klimato kaitos prevencijos.
 3. Ilgaamžiškumas ir patikimumas: Nauji šilumos siurbliai oras-vanduo turi ilgą tarnavimo laiką ir yra patikimi bei saugūs naudoti.
 4. Komfortas: Šilumos siurbliai užtikrina pastovų ir reguliuojamą šilumos tiekimą, o tam tikri modeliai gali būti naudojami ir karšto vandens tiekimui, užtikrinant aukštą namų šildymo ir patogumo lygį.
 5. Finansinė parama: Vykdomos tokios paramos programos, kaip ENA parama, kurios teikia finansinę paramą gyventojams, keičiantiems senus šildymo katilus į šilumos siurblį, palengvindamos finansinę naštą ir skatindamos investuoti į tvarią energetiką.

Gauti nemokamą konsultaciją