Įsigyk dabar – mokėk vėliau

Jei kyla klausimas, ką daryti, jei šildymo, vėsinimo ar vėdinimo sistemos reikia dabar, bet nėra pakankamai pinigų, siūlome patrauklias finansavimo galimybes. Mums svarbu, kad kuo daugiau klientų atrastų ramybę namuose ir taip išsvajotą komfortą, todėl sudarome palankias sąlygas įsigyti su lizingu arba vartojimo paskola.

Šilumos Siurbliai

Nuo spalio 3 d. neprijungtų prie centrinio šildymo sistemos daugiabučių namų gyventojai ir individualių gyvenamųjų namų savininkai, norintys pasikeisti iškastiniu kuru kūrenamus katilus į netaršius šildymo įrenginius, galės teikti paraiškas paramai gauti.

Iki kada galima bus teikti paraiškas?

Kai bus paskelbta prašymų teikimų pradžia.

Kas gali gauti APVA paramą, keičiant iškastinį kurą naudojantį katilą?

 • Kreiptis dėl dalinės išlaidų kompensacijos gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai, išskyrus sodo namų savininkus.
 • Būtina sąlyga – savininkas yra fizinis asmuo, o namo statyba turi būti baigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne anksčiau, kaip prieš 5 metus. Taip pat pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.).

Kas gali gauti APVA paramą, keičiant biomasės kurą naudojantį katilą?

 • Gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai ir sodo namų savininkai.
 • Turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Kam skiriama APVA parama šildymo katilo keitimui?

Jei keičiate iškastinį kurą naudojantį katilą, parama skiriama šilumos siurbliams oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo. Jei keičiate biomasės kurą naudojantį kurą: oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo.

Kiek šia parama skiriama lėšų?

Maksimali paramos suma pareiškėjui siekia 14,5 tūkst. eurų, vidutiniškai ji sudaro 2,7 tūkst. eurų. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal aplinkos ministro įsakyme nustatytus fiksuotus dydžius.

Kaip gauti APVA paramą šildymo katilo keitimui?

Procesas susideda iš trijų esminių žingsnių.

 1. Pirmiausia, reikia pateikti paraišką APVA dėl paramos keičiant seną šildymo katilą į naują įrenginį.
 2. Sulaukus teigiamo sprendimo, reikia įsirengti paraiškoje nurodytą naują šildymo įrangą ne vėliau, kaip per 9 mėnesių laikotarpį.
 3. Ir paskutinis žingsnis – pateikti prašymą APVA kompensuoti išlaidas, pateikiant su dokumentų kopijomis, kurios pagrindžia informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę arba iškastinį kurą naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams.

Saulės elektrinės

Svajojate apie nuosavą saulės elektrinę? Dabar puiki proga tam pasiruošti!

Gyventojai, turintys ar suplanavę įsirengti saulės
elektrines, galės teikti paraiškas kompensacijoms už elektros energijos
kaupimo įrenginių įsirengimą. Energetikos ministerijai garantavus finansavimą, daugiau nei 10 tūkstančių gyventojų, 2022 metais pateikę prašymus nuosavų saulės elektrinių finansavimui birželio 30 d. kvietime, iš rezervinio sąrašo perkeliami į pagrindinį. Tai reiškia, jog visi jie gaus valstybės paramą nuosavoms saulės elektrinėms, o jas jau įsirengusiems pradedamos išmokėti valstybės nustatyto dydžio parama.

Kada galima teikti paraišką jėgainės finansavimui gauti?

Gyventojai teikti prašymus galės jau greitai.

Kas gali gauti paramą saulės elektrinės įsirengimui?

 • Buto daugiabutyje savininkai, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties butą.
 • Individualių gyvenamųjų namų savininkai, fiziniai asmenys, kurie teisės pagrindais, pvz. nuosavybės teise, nuoma, pripažinti kaip pastato ar žemės sklypo savininkais, o sutartis galioja ne mažiau nei 6 m.
 • Sodo namo savininkai, nuosavybės teise valdantys sodų paskirties pastatą, kuris yra įregistruotas Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre.

Kam yra skiriama ši parama?

2022 m. birželio 30 dieną paskelbto saulės elektrinių ant gyvenamųjų namų stogų paramos priemonės kvietimo metu įsirengti saulės elektrines panoro 16 884 gyventojų: iš jų 6,15 tūkst. pateko į pagrindinį ir 10,7 tūkst. – į rezervinį, kuriam buvo reikalingas papildomas finansavimas. Bendra paraiškomis prašoma šio kvietimo suma – 46 mln. 252,7 tūkst. eurų.

Siekiantiems įsirengti saulės elektrines bei tapti gaminančiais vartotojams skiriama valstybės parama – iki 323 eurų 1 kW. Pagal kvietimo taisykles, lėšos naujiems gaminantiems vartotojams pervedamos pilnai užbaigus saulės elektrinės įsirengimo ir pateikus pajungimo dokumentus.

ES parama pramonės įmonėms:

Pasinaudokite ES parama pagal 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonę „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų  Lietuvos regionas)“.

Galimas pareiškėjas: pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus ir kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki  paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 EUR jeigu įmonė yra didelė, ir 145 000 EUR, jeigu pramonės įmonė yra maža ar vidutinė bei pajamos iš pramonės veiklos sudaro ne mažiau kaip 51 procentų visų įmonės pajamų.

Projekto finansavimo dydis: nuo 6.750 iki 225.000 EUR.

Pagal šią priemonę finansuojama:
- Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas pramonės įmonėse savo poreikiams, nesuvartotą jos kiekį tiekiant elektros tinklams ir atsiradus poreikiui jį susigrąžinant. Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos vartojimo audite rekomenduojamas priemones. AEI -  suprantami kaip ištekliai, generuojami iš saulės šviesos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
- Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti:

1. jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų dalį visose investicinėse išlaidose galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pavyzdžiui, kaip jau esamų įrenginių papildomą dalį, ši su atsinaujinančių išteklių energija susijusių išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;

2. jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų dalį galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su atsinaujinančiąja energija susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.

Finansavimo intensyvumas:
- labai maža ir maža įmonė – iki 65%,
- vidutinė įmone – iki 55%,
- didelė – įmonė – iki 45%.

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse t. y. remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies A punkto sąlygas.

APVA parama

Kaip individualių namų savininkams susigrąžinti iki 50% keičiant senus šilumos įrenginius?

Jūsų namas turi atitikti tris pagrindinius kriterijus. Visų pirma, namo statyba turi būti baigta ne anksčiau, kaip prieš 5 metus. Antra sąlyga – pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.).

Paramos gavimo žingsniai:

 1. APVA jau paskelbė kvietimą, todėl užpildykite paraišką čia:
  https://apvis.apva.lt portale.
 2. Pasirašyti su mumis įrangos pirkimo ir įrengimo sutartį.
 3. Atlikus darbus, paruošime visus reikiamus dokumentus darbų pridavimui.
 4. Priduoti mūsų paruoštus dokumentus APVA’i.
 5. Laukti išmokos, kuri išmokama po atliktų darbų.

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mūsų vadybininkais.

Kaip gauti APVA paramą įsirengiant saulės elektrinę?

Jums tereikia atlikti kelis paprastus žingsnius:

 1. Įsivertinkite saulės elektrinės technines prijungimo galimybes ir elektros vartojimo poreikį, padėsime atsakyti į visus klausimus.
 2. Vėliau, pateikite paraišką https://apvis.apva.lt portale.
 3. Gavus patvirtinimą – informuoti apie tai mus.
 4. Mes atliekame montavimo darbus ir paruošiame visus reikiamus dokumentus darbų pridavimui.
 5. Pateikti mūsų paruoštus dokumentus APVA’i.
 6. Įdiegti saulės elektrinę ir APVA pateikti Išlaidų kompensavimo prašymą  ne vėliau kaip per 9 mėnesius.
 7. Laukti išmokos, kuri išmokama po atliktų darbų.

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mūsų vadybininkais.